Szukaj w pomocy

Pytania przed wysłaniem

Jak działa serwis paczka4U?

• Zasady działania serwisu.

Paczka4u to platforma wysyłkowa umożliwiająca nadawanie tanich przesyłek kurierskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Odbiorem, przewozem i dostarczaniem zajmuje się jedna z najbardziej renomowanych  firm kurierskich – DPD Polska.
Zrzeszając wielu klientów w naszej platformie osiągamy efekt skali czyli wysyłanie dużej ilości przesyłek kurierskich. Dzięki temu możemy oferować usługi po możliwie najniższych cenach.

• Kto może skorzystać z naszych usług?

Usługi platformy paczka4u adresujemy  do osób indywidualnych jak i firm, bez konieczności podpisywania umowy. Nasza oferta jest szczególnie korzystna dla tych, którzy nie są w stanie zadeklarować bądź utrzymać stałego poziomu wysyłek, umożliwiającego podpisanie umowy bezpośrednio z firmą kurierską.

Zlecenie

• Jak zamówić kuriera?

Nasza platforma cały proces nadania przesyłki ogranicza  do niezbędnego minimum i sprowadza do 3 prostych kroków:
1. Złożenie zlecenia poprzez formularz nadania na platformie www.paczka4u.pl.
2. Dokonanie płatności online za pośrednictwem serwisu Dotpay.
3. Wydrukowanie listu przewozowego i przekazanie przesyłki kurierowi.

• Do której godziny należy zamówić kuriera?

W większości przypadków zlecenia złożone do godziny 11:00 będą odbierane od nadawcy tego samego dnia (w dniach roboczych). W przypadku zleceń z mniejszych miejscowości prosimy o składanie zamówień najpóźniej do godziny 10:00. W dużych miastach odbiór na ten sam dzień roboczy może być planowany do godziny 15:00. Czas realizacji zlecenia jest zależny od wielu czynników. System jest w pełni zautomatyzowany dlatego kurier może pojawić się po przesyłkę nawet po kilku godzinach od momentu jej opłacenia.

Płatności

• Jakie są możliwości dokonania płatności?

Wszystkie usługi w ramach serwisu paczka4u realizowane są po dokonaniu płatności online. Płatności są realizowane dzieki integracji z serwisem obsługującym szybkie płatności - Dotpay.pl (karta kredytowa, przelew transferowy/e-przelew, przekaz/przelew bankowy). Realizacja zlecenia następuje po zaksięgowaniu środków na koncie paczka4U (w przypadku płatności przekazem/przelewem bankowym może to potrwać do kilku dni). Stały klient ma możliwość przeglądania historii wpłat oraz usług, za które została pobrana opłata, może również automatycznie wygenerować duplikat faktury za świadczone przez serwis paczka4U usługi (zawsze po dokonaniu transakcji, na e-mail użytkownika wysyłana jest e-faktura). 

Pytania w trakcie realizacji zlecenia

Jak przygotować wysyłkę?

• Adresowanie

Aby paczka bezpiecznie dotarła do odbiorcy, warto zadbać o jej prawidłowe zaadresowanie i zapakowanie. nie ma potrzeby pisać bezpośrednio na kartonie danych teleadresowych, wszystkie niezbędne informacje (imię i nazwisko odbiorcy i/lub nazwa firmy, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz telefon kontaktowy) znajdują się na liście przewozowym, wystarczy go wydrukować i przykleić na wierzchniej stronie przesyłki. Jeżeli wewnątrz paczki  znajdują się delikatne przedmioty w widocznym miejscu, grubym flamastrem  dopisz, np.: uwaga szkło; góra - dół.
Należy także pamiętać  o wydrukowaniu „Protokołu przekazania”, który musi podpisać kurier, potwierdzając w ten sposób odbiór przesyłki. List przewozowy i protokół przekazania znajdują się na są wysyłane na podany adres e-mail po zakończeniu procesu składania zlecenia.

• Pakowanie

Istnieje kilka podstawowych zasad pakowania, których należy się trzymać:

 • Karton powinien być zaklejony samoprzylepną  taśmą o szerokości minimum 5 cm. W celu zamknięcia paczki nie używać  sznurka, żyłki czy wstążki (mogą się zerwać w trakcie transportu lub w sortowni). Zamkniecie powinno być wytrzymałe i uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów. W przypadku  wysyłki przesyłki wielopaczkowej (kilka paczek do tego samego odbiorcy)  nie należny związywać i grupować paczek, każdą paczkę należy wysyłać oddzielnie. Zgrupowane kartony mogą ulec rozdzieleniu podczas transportu, a nieoklejone paczki będą trudne do zidentyfikowania. Maksymalna długość paczki jaka może być wysłana to 270 cm
 • Karton musi być w stanie nienaruszonym (nie może posiadać żadnych uszkodzeń, wgnieceń, zamoczeń itp.).
 • W kartonie rzeczy powinny być unieruchomione. Jest to bardzo istotne szczególnie przy delikatnych elementach. Należy je tak rozmieścić, aby nic się nie poruszało oraz nie stykało z innymi towarami oraz z pudełkiem od wewnętrznej strony. Można to osiągnąć wypełniając spakowany karton papierem, lub podobnym wypełniaczem.
 • Minimalna grubość wypełniacza to 3cm.
 • Każdy towar musi być starannie odizolowany od innych elementów w przesyłce (tzw. opakowania jednostkowe).
 • Z kartonu nic nie może wystawać.
 • Największe firmy kurierskie korzystają z automatycznych sortowni dlatego każda przesyłka musi przejść tzw. „próby wysokościowe” – upadki z wysokości ok. 60cm.
 • Tylko dobrze zabezpieczony towar podlega reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie i gwarantuje bezpieczną wysyłkę.

• Opis schematów właściwego pakowania znajduje się tutaj

Czego nie wolno wysyłać?

 • Artykuły niedozwolone

Wymienionych poniżej artykułów nie wolno wysyłać zarówno w usługach krajowych jak i międzynarodowych:

 •  Artykuły o wyjątkowej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro)
 • Biżuteria lub zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków) o wartości przekraczającej 500 USD lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie.
 • Broń palna
 • Futra
 • Kość słoniowa i wykonane z niej wyroby
 • Napoje alkoholowe
 • Nasiona
 • Pieniądze, papiery wartościowe takie jak czeki, weksle, obligacje, bony skarbowe, akcje oraz inne dokumenty takie jak przedpłacone karty (pre-paid)
 • Rośliny
 • Skóry zwierząt (nieudomowionych)
 • Towary/materiały niebezpieczne (zgodnie z przepisami IATA odnośnie usług Express i Expedited oraz przepisami ADR odnośnie usług Standard)
 • Towary nietrwałe
 • Tytoń i produkty tytoniowe
 • Żywe zwierzęta

Niedozwolone są również: towary przewożone z zastosowaniem karnetu ATA oraz inne towary czasowo importowane i eksportowane; przesyłki z wewnętrznymi wadami, które ze względu na swój charakter mogą zabrudzić, niekorzystnie wpłynąć lub uszkodzić osoby, towary lub urządzenia; towary, których przewóz jest prawnie zabroniony w kraju pochodzenia, tranzytu lub przeznaczenia (np. kość słoniowa i wykonane z niej wyroby), towary podlegające akcyzie (np. alkohol) lub które wymagają specjalnych urządzeń, środków bezpieczeństwa lub zezwoleń. Zgodnie z prawem właściwym pewne towary mogą być przewożone wyłącznie w określonych warunkach, a niektóre nie mogą być transportowane drogą powietrzną (np. ciecze w pojemnikach szklanych).

• Ogólne przepisy

Nadawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w każdym kraju. DPD odmawia zawarcia umowy albo może odstąpić od  wykonania usługi po zawarciu umowy jeżeli :

 • przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
 • przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 • przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;
 • przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
 • przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 • przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 • przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
 • przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona;
 • przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
 • ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

Pytania po realizacji zlecenia

Reklamacje

• Jak złożyć reklamację?

Wszelkie reklamacje oraz spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania serwisu paczka4U prosimy przesyłać w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego w zakładce kontakt.

Wszelkie reklamacje dotyczące przesyłek można składać:

 • W formie elektronicznej, za pomocą formularza reklamacyjnego. Wypełnienie formularza daje pewność, że przekazane zostaną wszystkie informacje niezbędne do skutecznego przyjęcia zgłoszenia oraz daje możliwość załączenia wymaganych dokumentów w formie plików…… 
 • Pisemnie, wysyłając wymagane dokumenty pocztą na adres: paczka4U, ul Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa (w tym przypadku jako wiążącą przyjmuje się datę doręczenia listu do siedziby paczka4U).

paczka4U przyjmuje reklamacje (bez konieczności kontaktowania się klienta z firma kurierską DPD) związane z:

 • Kradzieżą przesyłki – jest to sytuacja, kiedy przesyłka zostaje skradziona z samochodu kuriera lub magazynu firmy kurierskiej przez osoby trzecie.
 • Zaginięciem przesyłki w sieci DPD – jest to sytuacja, kiedy przesyłka zaginie podczas przewozu bez udziału osób trzecich. 
 • Brakiem zawartości – jest to sytuacja, w której klient stwierdził braki towaru wewnątrz paczki.
 • Uszkodzeniem przesyłki – jest to reklamacja, która dotyczy uszkodzeń zawartości przesyłki.

Od Reklamującego wymagane są:

 • Dokument potwierdzający wartość towaru w reklamowanej przesyłce (faktura zakupu lub inny dokument potwierdzający wartość uszkodzonego towaru).
 • Dokument potwierdzający wartość naprawy uszkodzonego towaru tj. kosztorys z serwisu lub faktura       z serwisu za naprawę.
 • Kopia listu przewozowego lub protokół przekazania potwierdzający nadanie przesyłki.
 • Protokół szkody spisany z kurierem DPD przy doręczeniu przesyłki.
 • Formularz Reklamacyjny – dokument stworzony na potrzeby ubezpieczyciela. Ten dokument zawiera takie dane jak dokładna nazwa firmy, adres reklamującego oraz osobę kontaktową, kwotę roszczenia, numer dokumentu potwierdzającego wysokość roszczenia, numer konta, na które należy przelać odszkodowanie, oświadczenie, iż reklamujący nie ubiega się o odszkodowanie u innego ubezpieczyciela.

Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia przesyłki, prosimy zgłaszać pisemnie w terminie 5 dni od daty odbioru przesyłki. Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub niezrealizowania zamówienia należy składać w terminie 14 dni od daty nadania przesyłki.

Po rozpatrzeniu reklamacji serwis paczka4U powiadomi na piśmie Reklamującego o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera: 

 • określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania i sposób jej przekazania; 
 • uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego

Zasady składania, przyjmowania oraz rozpatrywania reklamacji dostępne są również w §9 Regulaminu

• Wymagane dokumenty (formularze do pobrania)

 • Protokół szkody
 • Formularz reklamacyjny

Książki kodów pocztowych

Polskie kody pocztowe

do góry